Еленко Ангелов дори и сега продължава да работи, като психолог и да приема клиенти в кабинетите си в:

София, бул. Цариградско шосе 131, 7 км., АТМ Бизнес център
GSM: 0888216286
skype: oknele
e-mail: oknele@abv.bg

Връзки с обществеността/PR: Наталия Върбанова GSM: 0898955540